AUTOVIKAR

PRE-AUDIT

 

Fabrikkens audit:

 

 

I forbindelse med betaling for garantireparationer og andet, som dækkes af fabrikken, er det vigtigt at det sker korrekt.

 

Fra 1. Januar 2009 vil både importøren og fabrikken kunne foretage audit hos forhandlere, hvor de kan gennemgå alle claims 12 måneder tilbage eller længere.

 

Formålet er at sikre at der kun betales for det, som er fabrikkens ansvar, og fejl i udførelsen, registrering eller andet vil derfor blive kontrolleret.

 

Der har været eksempler på forhandlere som har mistet store beløb på grund af fejl.

Baggrund

 

I dag arbejder alle værksteder og forretninger i en travl hverdag med kunder og praktiske opgaver.

Frontpersonalet arbejder målrettet i indskrivningen for at hver dag sikre en optimal behandling af claim og garanti, samt for at sikre en fortsat optimering af værkstedet i hverdagen!

 

Autovikar kan nu tilbyde en ”pre-screening” som kan hjælpe forretningen og skabe en vigtig status inden en eventuel fremtidig audit …

 

Med en erfaring på mere end 10 år indefor styring af reparationssager, garantikrav og lignende, er Autovikar specialist på området, og kan gennem en pre-audit afsløre de svage områder inden fabrikens mere omfattende audit.

 

 

 

Fordele

 

  • færre overraskelser ved audit

 

  • færre afvisninger af claims

 

  • bedre struktur i interne processer

 

  • økonomisk besparelse

 

  • overblik over styrker og svagheder

 

Se næste side >>

Copyright ® 2009 Autovikar.dk