AUTOVIKAR

PRE-AUDIT

 

Eksempler på fejl:

 

 underskrifter

 

 fejl i datoer

 

 beskrivelser

 

 oprettelse

 

 fakturering

 

 godkendelse

 

Baggrund

 

I dag arbejder alle værksteder og forretninger i en travl hverdag med kunder og praktiske opgaver.

Frontpersonalet arbejder målrettet i indskrivningen for at hver dag sikre en optimal behandling af claim og garanti, samt for at sikre en fortsat optimering af værkstedet i hverdagen!

 

Autovikar kan nu tilbyde en ”pre-screening” som kan hjælpe forretningen og skabe en vigtig status inden en eventuel fremtidig audit …

 

Screening

 

Fabrikken kan komme

på kontrolbesøg

 

Ved en eventuel kontrol audit er der nu mulighed for at Peugeot sammen med Automobiles Peugeot kan foretage en kontrol over en periode på 12 måneder eller mere

 

Autovikar kan hjælpe

 

Autovikar kan derfor nu tilbyde at screene claim behandlinger og reklamations håndteringer 1 mdr. bagud fra aftalt dato sammen med værkstedschef eller indehaver

Det vil sige at alle claims
gennemgås, beskrives, arbejdskort hentes og der kommer en klar tilbagemelding på status, problemstillinger og hvilke indsatsområder butikken bør igangsætte

Processen

 

Der er afsat 2 dage til screeningen som også indbefatter en evaluering på dag 2 med hele frontpersonalet eller dem der bør deltage for at sikre opfølgning.

 

Der er tale om en praktisk analyse som kort, men præcist hjælper forretningen til at lave planer som gør at alle er korrekt klædt på til fremtiden.


… Også for at sikre en præcis claim behandling efter 1. januar 2009

 

 

 

Fordele

 

  • færre overraskelser ved audit

 

  • færre afvisninger af claims

 

  • bedre struktur i interne processer

 

  • økonomisk besparelse

 

  • overblik over styrker og svagheder

 

 

Se næste side >>

Copyright ® 2009 Autovikar.dk