AUTOVIKAR

PRE-AUDIT

 

Fabrikkens audit:

 

 

I forbindelse med betaling for garantireparationer og andet, som dækkes af fabrikken, er det vigtigt at det sker korrekt.

 

Fra 1. Januar 2009 vil både importøren og fabrikken kunne foretage audit hos forhandlere, hvor de kan gennemgå alle claims 12 måneder tilbage eller længere.

 

Formålet er at sikre at der kun betales for det, som er fabrikkens ansvar, og fejl i udførelsen, registrering eller andet vil derfor blive kontrolleret.

 

Der har været eksempler på forhandlere som har mistet store beløb på grund af fejl.

Indhold

 

Processen

 

Der er afsat 2 dage til screeningen som også indbefatter en evaluering på dag 2 med hele frontpersonalet eller dem der bør deltage for at sikre opfølgning.

 

Der er tale om en praktisk analyse som kort, men præcist hjælper forretningen til at lave planer som gør at alle er korrekt klædt på til fremtiden.

 

Arbedjet tilrettelægges selvfølgelig i nært samarbejde med værkstedchef eller forhandleren. Skulle der undervejs vise sig særlige forhold, vil dette straks blive påpeget.


… Også for at sikre en præcis claim behandling efter 1. januar 2009

 

 

 

Fordele

 

  • færre overraskelser ved audit

 

  • færre afvisninger af claims

 

  • bedre struktur i interne processer

 

  • økonomisk besparelse

 

  • overblik over styrker og svagheder

 

Se næste side >>

Copyright ® 2009 Autovikar.dk