AUTOVIKAR

PRE-AUDIT

 

Fabrikkens audit:

 

 

I forbindelse med betaling for garantireparationer og andet, som dækkes af fabrikken, er det vigtigt at det sker korrekt.

 

Fra 1. Januar 2009 vil både importøren og fabrikken kunne foretage audit hos forhandlere, hvor de kan gennemgå alle claims 12 måneder tilbage eller længere.

 

Formålet er at sikre at der kun betales for det, som er fabrikkens ansvar, og fejl i udførelsen, registrering eller andet vil derfor blive kontrolleret.

 

Der har været eksempler på forhandlere som har mistet store beløb på grund af fejl.

 

Pris

 

Prisen for det samlede pre-audit inklusiv screening, analyse og afrapportering er

 

7.995 kr. excl. moms

 

plus transport og evt. diæter.

Kontakt

 

Autovikar kan kontaktes på:

 

e-mail:
info@autovikar.dk

 

Telefon:
20 97 63 82

 

Post:
Autovikar
Mogens Samuelsen
Kildegården 7
2620 Albertslund

 

 

 

Fordele

 

  • færre overraskelser ved audit

 

  • færre afvisninger af claims

 

  • bedre struktur i interne processer

 

  • økonomisk besparelse

 

  • overblik over styrker og svagheder

 

Retur til autovikar.dk >>

Copyright ® 2009 Autovikar.dk