AUTOVIKAR

PRE-AUDIT

 

Fabrikkens audit:

 

 

I forbindelse med betaling for garantireparationer og andet, som dækkes af fabrikken, er det vigtigt at det sker korrekt.

 

Fra 1. Januar 2009 vil både importøren og fabrikken kunne foretage audit hos forhandlere, hvor de kan gennemgå alle claims 12 måneder tilbage eller længere.

 

Formålet er at sikre at der kun betales for det, som er fabrikkens ansvar, og fejl i udførelsen, registrering eller andet vil derfor blive kontrolleret.

 

Der har været eksempler på forhandlere som har mistet store beløb på grund af fejl.

Screening

 

Fabrikken kan komme

på kontrolbesøg

 

Ved en eventuel kontrol audit er der nu mulighed for at Peugeot sammen med Automobiles Peugeot kan foretage en kontrol over en periode på 12 måneder eller mere

 

Autovikar kan hjælpe

 

Autovikar kan derfor nu tilbyde at screene claim behandlinger og reklamations håndteringer 1 mdr. bagud fra aftalt dato sammen med værkstedschef eller indehaver

Det vil sige at alle claims
gennemgås, beskrives, arbejdskort hentes og der kommer en klar tilbagemelding på status, problemstillinger og hvilke indsatsområder butikken bør igangsætte

 

 

Fordele

 

  • færre overraskelser ved audit

 

  • færre afvisninger af claims

 

  • bedre struktur i interne processer

 

  • økonomisk besparelse

 

  • overblik over styrker og svagheder

 

Se næste side >>

Copyright ® 2009 Autovikar.dk