AUTOVIKAR

PRE-AUDIT

 

Fabrikkens audit:

 

 

I forbindelse med betaling for garantireparationer og andet, som dækkes af fabrikken, er det vigtigt at det sker korrekt.

 

Fra 1. Januar 2009 vil både importøren og fabrikken kunne foretage audit hos forhandlere, hvor de kan gennemgå alle claims 12 måneder tilbage eller længere.

 

Formålet er at sikre at der kun betales for det, som er fabrikkens ansvar, og fejl i udførelsen, registrering eller andet vil derfor blive kontrolleret.

 

Der har været eksempler på forhandlere som har mistet store beløb på grund af fejl.

 

Eksempler

 

Oversigt

 

Der laves en oversigt over samtlige hændelser med en grundig analyse af alle de krævede oplysninger m.m.

 

Et eksempel på en sådan oversigt kan ses her.

 

Kommentarer

 

Baseret opå oversigten opsamles de kommentarer, som er kommet til den analyserede måneds hændelser.

 

Kommentarerne beskriver hvad som er set og giver anvisning på hvilke forbedrende tiltag man kan foretage.

 

Et eksempel på kommentarer kan ses her.

 

 

 

 

 

Fordele

 

  • færre overraskelser ved audit

 

  • færre afvisninger af claims

 

  • bedre struktur i interne processer

 

  • økonomisk besparelse

 

  • overblik over styrker og svagheder

 

Se næste side >>

Copyright ® 2009 Autovikar.dk